احترام به منافع مشترک در زندگی زناشویی اصل است

612

هر رابطه ای همانطور که از اسمش پیداست، دارای قول و قرارهایی است. در واقع در روابط بیش از یک نفر دخیل است و در نتیجه هردو نفر باید به نیازها و خواسته های همدیگر توجه کنند. رابطه ازدواج هم که یکی از طولانی ترین، عمیق ترین و مهم ترین روابط انسانی است، از این قاعده مستثنی نمیباشد. یعنی در ازدواج هم احترام به منافع مشترک ضروری است. بنابراین اگر فردی پیدا کردید که توجهی به احترام به منافع مشترک ندارد، بدانید که نیمه گمشده شما نیست.

احترام به منافع مشترک

تعریف احترام به منافع مشترک

انسانی که فقط به دنبال خواسته های خودش است و توجهی به نفع جمع ندارد، دیر یا زود انسانی تنها خواهد بود. چنین فردی همواره به فکر سود بردن از فرد کناری خود است. یعنی با عبارت احترام به منافع مشترک آشنا نیست.

به عنوان مثال زوجی میخواهند به مسافرت بروند. این طبیعی است که تصمیم گیری محل مسافرت باید با نظر هردو انجام شود. حال اگر این دو با مشورت همدیگر محلی را انتخاب کردند که مشکلی وجود ندارد. اما اگر یکی از آنها یا هردو توجهی به احترام به منافع مشترک نکنند، رابطه به مشکل بزرگی برخواهد خورد.

در واقع یک زوج با ازدواج تأیید میکنند که منافع آنها از این به بعد مشترک است. یعنی هردو تلاش میکنند تا یک زندگی که مطابق با اهداف مشترک آنها باشد بسازند. در نتیجه، اهداف، راه رسیدن به آنها و تمام موارد دیگر را باهم تصمیم میگیرند. در واقع کل زندگی زناشویی یک هدف مشترک کلی است که دارای اهداف مشترک مختلفی در داخل آن است. در نتیجه کسی که در این زندگی احترام به منافع مشترک را نادیده بگیرد، باعث نابودی این رابطه خواهد شد.

احترام به منافع مشترک

نبود احترام به منافع مشترک چه آسیبی به زندگی میزند؟

اگر در رابطه هر کسی فقط به فکر منافع خودش باشد و نفع دیگری را در نظر نگیرد، قطعاً یک زندگی پر از دروغ و خیانت را تجربه خواهند کرد. کسی که خودخواه باشد و فقط نفع خود را در نظر بگیرد، اصلاً حقوق دیگران برایش معنی ندارد. چه همسرش باشد و چه افراد دیگرد. در نتیجه، تکرار رفتارهای چنین فردی باعث آزار و اذیت همسر شده و در یکجایی تحمل او به سر میرسد.

با توجه به توضیحات میتوان دید که نادیده گرفتن احترام به منافع مشترک باعث نابودی رابطه میشود. 

بی توجهی به احترام به منافع مشترک شاید برای بار اول و دوم هیچ مشکلی پیش نیاورد. اما اگر این موضوع بارها تکرار شود و فرد فقط به خواسته خودش توجه کند، حتماً به نابودی رابطه نزدیک تر میشوند.

بنابراین یکی دیگر از نشانه های نیمه گمشده احترام به منافع مشترک است. دو نفری که نیمه گمشده هم هستند، سعی می کنند به منافع هم احترام بگذارند و حتما به همدیگر توجه کنند. در غیر اینصورت آن فرد مناسب ازدواج نیست.

احترام به منافع مشترک

راه حل رهایی از چنین وضعیتی را نمیتوان به طور خلاصه گفت. اما طبیعتاً در ابتدای امر گفتگو با خود فرد میتواند مشخص کند که او در چه حد از این موضوع درک دارد. در قدم های بعدی میتوان مشورت گرفتن و مشاوره را امتحان کرد. در صورت پاسخ ندادن این راه ها، تنها راه جدایی است. به همین دلیل است که ما مقالات نیمه گمشده را منتشر میکنیم تا قبل از رسیدن به چنین موقعیت هایی، با دانستن نشانه های فرد مناسب او را انتخاب کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.