نگار رضوی کارشناس ارشد روانشناسی

24 سال سابقه مشاوره و تدریس


درخواست مشاوره و سوال تهیه کتاب الکترونیکی جرینگ
آیا همیشه می خواهید همه چیز را کامل کامل انجام دهید؟
آیا مدام برنامه می ریزید ولی نمی دانید چرا هیچ وقت نمی توانید به برنامه هایتان عمل کنید؟
آیا همیشه کارهایتان به دقیقه 90 می رسد؟
آیا وقتی بچه بوده اید پدر یا مادر به شما سخت می گرفتند و دائما می گفتن ازت راضی نیستم؟
آیا ...؟ و خیلی آیاهای دیگر.
 

درخواست مشاوره

درباره من


نگار رضوی


کارشناس ارشد روانشناسی


حدود 24 سال سابقه مشاوره و تدریس


همکاری با کلینیک بهار رشت


همکاری با مرکز آرتمیس


همکاری با موسسه بیشتر از یک نفر


ISSTعضو گروه طرحواره درمانی بین المللی ایران


نویسنده کتاب طرحواره شناسی جرینگ


و کتاب الکترونیک مایند واش


سخنران چندین سمینار در تهران، رشت، رامسر و اصفهان


۲۵ تیر ۱۳۹۷
موقعیت شناسی

موقعیت شناسی

موقعیت شناسی حتما برای شما پیش آمده است که عجله داشته اید و مسیری را می رفتید و در راه با دوستی برخورد کرده اید و […]
۲۳ تیر ۱۳۹۷
نیمه گمشدتان را پیدا کنید 11

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۱۱

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۱۱ در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع […]
۲۱ تیر ۱۳۹۷
نیمه گمشدتان را پیدا کنید 10

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۱۰

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۱۰ نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۱۰ : در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست […]
۱۹ تیر ۱۳۹۷

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۹

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۹ نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۹: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت […]
۱۷ تیر ۱۳۹۷
نیمه گمشدتان را پیدا کنید 8

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۸

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۸ نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۸: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت […]
۱۵ تیر ۱۳۹۷
نیمه گمشدتان را پیدا کنید7

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۷

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۷   نیمه گمشدتان را پیدا کنید۷: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت […]
۱۳ تیر ۱۳۹۷
نیمه گمشدتان را پیدا کنید 6

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۶

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۶ نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۶: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت […]
۱۱ تیر ۱۳۹۷
نیمه گمشدتان را پیدا کنید 5

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۵

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۵ نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۵: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت […]
۹ تیر ۱۳۹۷
نیمه گمشدتان را پیدا کنید 4

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۴

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۴ در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از  نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع […]