نگار رضوی کارشناس ارشد روانشناسی

24 سال سابقه مشاوره و تدریس


درخواست مشاوره و سوال تهیه کتاب الکترونیکی جرینگ
آیا همیشه می خواهید همه چیز را کامل کامل انجام دهید؟
آیا مدام برنامه می ریزید ولی نمی دانید چرا هیچ وقت نمی توانید به برنامه هایتان عمل کنید؟
آیا همیشه کارهایتان به دقیقه 90 می رسد؟
آیا وقتی بچه بوده اید پدر یا مادر به شما سخت می گرفتند و دائما می گفتن ازت راضی نیستم؟
آیا ...؟ و خیلی آیاهای دیگر.
 

درخواست مشاوره

درباره من


نگار رضوی


کارشناس ارشد روانشناسی


حدود 24 سال سابقه مشاوره و تدریس


همکاری با کلینیک بهار رشت


همکاری با مرکز آرتمیس


همکاری با موسسه بیشتر از یک نفر


ISSTعضو گروه طرحواره درمانی بین المللی ایران


نویسنده کتاب طرحواره شناسی جرینگ


و کتاب الکترونیک مایند واش


سخنران چندین سمینار در تهران، رشت، رامسر و اصفهان


۳۰ خرداد ۱۳۹۷
نشانه های روابط سالم 8

نشانه های روابط سالم ۸

نشانه های روابط سالم ۸ همه انسان ها خواهان یک رابطه سالم هستند و می کوشند تا بتوانند رابطه سالمی با همسر خود داشته باشند، اما […]
۲۸ خرداد ۱۳۹۷
نشانه های روابط سالم 9

نشانه های روابط سالم ۹

نشانه های روابط سالم ۹ همه انسان ها خواهان یک رابطه سالم هستند و می کوشند تا بتوانند رابطه سالمی با همسر خود داشته باشند، اما […]
۲۶ خرداد ۱۳۹۷

نشانه های روابط سالم ۷

نشانه های روابط سالم ۷ نشانه های روابط سالم ۷: همه انسان ها خواهان یک رابطه سالم هستند و می کوشند تا بتوانند رابطه سالمی با […]
۲۴ خرداد ۱۳۹۷
نشانه های روابط سالم 6

نشانه های روابط سالم ۶

نشانه های روابط سالم ۶ همه انسان ها خواهان یک رابطه سالم هستند و می کوشند تا بتوانند رابطه سالمی با همسر خود داشته باشند، اما […]
۲۲ خرداد ۱۳۹۷
نشانه های روابط سالم 5

نشانه های روابط سالم ۵

نشانه های روابط سالم ۵ همه انسان ها خواهان یک رابطه سالم هستند و می کوشند تا بتوانند رابطه سالمی با همسر خود داشته باشند، اما […]
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

نشانه های روابط سالم ۴

نشانه های روابط سالم ۴ همه انسان ها خواهان یک رابطه سالم هستند و می کوشند تا بتوانند رابطه سالمی با همسر خود داشته باشند، اما […]
۱۸ خرداد ۱۳۹۷
نشانه های روابط سالم 3

نشانه های روابط سالم ۳

نشانه های روابط سالم ۳   همه انسان ها خواهان یک رابطه سالم هستند و می کوشند تا بتوانند رابطه سالمی با همسر خود داشته باشند، […]
۱۶ خرداد ۱۳۹۷
نشانه های روابط سالم2

نشانه های روابط سالم ۲

نشانه های روابط سالم ۲ نشانه های روابط سالم ۲: همه انسان ها خواهان یک رابطه سالم هستند و می کوشند تا بتوانند رابطه سالمی با […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۷
نشانه های روابط سالم

نشانه های روابط سالم

نشانه های روابط سالم   همه انسان ها خواهان یک رابطه سالم هستند و می کوشند تا بتوانند رابطه سالمی با همسر خود داشته باشند، اما […]