نگار رضوی کارشناس ارشد روانشناسی

24 سال سابقه مشاوره و تدریس


درخواست مشاوره و سوال تهیه کتاب الکترونیکی جرینگ
آیا همیشه می خواهید همه چیز را کامل کامل انجام دهید؟
آیا مدام برنامه می ریزید ولی نمی دانید چرا هیچ وقت نمی توانید به برنامه هایتان عمل کنید؟
آیا همیشه کارهایتان به دقیقه 90 می رسد؟
آیا وقتی بچه بوده اید پدر یا مادر به شما سخت می گرفتند و دائما می گفتن ازت راضی نیستم؟
آیا ...؟ و خیلی آیاهای دیگر.
 

درخواست مشاوره

درباره من


نگار رضوی


کارشناس ارشد روانشناسی


حدود 24 سال سابقه مشاوره و تدریس


همکاری با کلینیک بهار رشت


همکاری با مرکز آرتمیس


همکاری با موسسه بیشتر از یک نفر


ISSTعضو گروه طرحواره درمانی بین المللی ایران


نویسنده کتاب طرحواره شناسی جرینگ


و کتاب الکترونیک مایند واش


سخنران چندین سمینار در تهران، رشت، رامسر و اصفهان


۱۸ مرداد ۱۳۹۷
مهارت مهم زندگی 10 ( مهارت تصمیم گیری )

مهارت مهم زندگی ۱۰ ( مهارت تصمیم گیری )

مهارت مهم زندگی ۱۰ ( مهارت تصمیم گیری ) مهارت مهم زندگی ۱۰ ( مهارت تصمیم گیری ): در مقاله مهارت های مهم زندگی به اهمیت […]
۱۶ مرداد ۱۳۹۷
مهارت مهم زندگی 9 ( مهارت همدلی )

مهارت مهم زندگی ۹ ( مهارت همدلی )

مهارت مهم زندگی ۹ ( مهارت همدلی ) مهارت مهم زندگی ۹ ( مهارت همدلی ): در مقاله مهارت های مهم زندگی به اهمیت مهارت های […]
۱۴ مرداد ۱۳۹۷
مهارت مهم زندگی 8 ( مهارت حل مسئله)

مهارت مهم زندگی ۸ ( مهارت حل مسئله)

مهارت مهم زندگی ۸ ( مهارت حل مسئله) مهارت مهم زندگی ۸ ( مهارت حل مسئله): در مقاله مهارت های مهم زندگی به اهمیت مهارت های […]
۱۲ مرداد ۱۳۹۷
مهارت مهم زندگی 7 ( مهارت مدیریت هیجان )

مهارت مهم زندگی ۷ ( مهارت مدیریت هیجان )

مهارت مهم زندگی ۷ ( مهارت مدیریت هیجان ) مهارت مهم زندگی ۷ ( مهارت مدیریت هیجان ): در مقاله مهارت های مهم زندگی به اهمیت […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۷
مهارت مهم زندگی 6 ( مهارت مقابله با استرس )

مهارت مهم زندگی ۶ ( مهارت مقابله با استرس )

مهارت مهم زندگی ۶ ( مهارت مقابله با استرس ) مهارت مهم زندگی ۶ ( مهارت مقابله با استرس ): در مقاله مهارت های مهم زندگی […]
۸ مرداد ۱۳۹۷
مهارت مهم زندگی 5 ( مهارت ارتباط موثر )

مهارت مهم زندگی ۵ ( مهارت ارتباط موثر )

مهارت مهم زندگی ۵ ( مهارت ارتباط موثر ) مهارت مهم زندگی ۵ ( مهارت ارتباط موثر ): در مقاله مهارت های مهم زندگی به اهمیت […]
۶ مرداد ۱۳۹۷
مهارت مهم زندگی 4 ( مهارت روابط بین فردی )

مهارت مهم زندگی ۴ ( مهارت روابط بین فردی )

مهارت مهم زندگی ۴ ( مهارت روابط بین فردی ) مهارت مهم زندگی ۴ ( مهارت روابط بین فردی ): در مقاله مهارت های مهم زندگی […]
۴ مرداد ۱۳۹۷
مهارت مهم زندگی 3 (تفکر نقادانه)

مهارت مهم زندگی ۳ (تفکر نقادانه)

مهارت مهم زندگی ۳ (تفکر نقادانه) مهارت مهم زندگی ۳ (تفکر نقادانه): در مقاله مهارت های مهم زندگی از اهمیت مهارت های زندگی و لزوم داشتن […]
۲ مرداد ۱۳۹۷

مهارت مهم زندگی ۲ ( تفکر خلاق )

مهارت مهم زندگی ۲ ( تفکر خلاق ) مهارت مهم زندگی ۲ ( تفکر خلاق ): در مقاله مهارت های مهم زندگی از اهمیت مهارت های […]